Tečaj nemščine in jezikovna šola Lingva
S komunikativnim in z učinkovitim pristopom do znanja jezikov

Učenje preko Skypa – tečaji nemščine in slovenščine kot tujega jezika